Kursen ger en introduktion till olika typer (A + B) av truckar. Detaljerad information om motor och lastkapacitet, olika typer av spakar tillsammans med deras kontroller, hur man arbetar i olika arbetsområden och i olika väderförhållanden, fokuserar på hur man minskar underhållskostnaderna, ökar effektiviteten, minskar olyckor och förbättrar arbetsförmåga, bildar del av kursen. Eleverna lärs i detalj om lastkontroll och hur man laddar olika material: i vilken vinkel kommer belastningen att justeras, etc. Truck Kriterium- Vikt är upp till 9 ton.

Våra noga utvalda instruktörer kommer att motivera och vägleda dig för att lära dig hur du håller dig alert och behåller exakt kontroll. Du kommer att lära dig att bygga självförtroende och förbättra dina operativa färdigheter, respektera miljön och behålla säkerhetsstandarder med medvetenhet och rätt attityd.