• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Korabi Truck Utbildning förbereder eleverna och gör det möjligt för dem att vara väl förberedda truckförare enligt med TLP10, efter att ha fullgjort (kunskap och praktisk ) kursen. Åldersgräns för truck är från 16 år.
Att lära sig att hantera en truck är en praktisk anställningskunskap som gör det möjligt för eleverna att upptäcka arbetsmöjligheter inom industrier som tillverknings-, logistik- och lagringsindustrin. Det finns arbetsutsikter i fabriker, lager, lagringsutrymmen, flygplatser och marina hamnar etc.
Korabi Truck Utbildning är ditt auktoriserade och bästa val som garanterar dig en kvalificerad och erfaren instruktör som lär dig rätt utbildning för att ha Truck körkort respekteras av potentiella .